Toekomstvisie Delta roept vraagtekens op

MIDDELBURG -
De provincie Zeeland is grootaandeelhouder van Delta en wil meedenken over de toekomst van het bedrijf.

Plannen

Onlangs presenteerde het energiebedrijf zijn plannen voor de toekomst. Daarin staat dat er alleen een toekomst voor Delta is, als het bedrijf blijft inzetten op het leveren van meerdere diensten. Dat betekent dat het naast stroom en gas, ook internet en water aanbiedt en dat leidingen en bekabeling door het bedrijf worden onderhouden.

Onderzoeken

De werkgroep vraagt zich af of zo'n ‘multi-utility’ strategie op lange termijn verstandig is. Het zou volgens de politici een goed idee zijn om te onderzoeken welke onderdelen wel en niet rendabel zijn. Ook zouden er dan hardere keuzes gemaakt kunnen worden.

Energietak

De energietak van Delta levert op dit moment te weinig op, waardoor het bedrijf de risico's wil spreiden. Volgens de werkgroep moet er gekeken worden of er op lange termijn op deze manier kan worden doorgegaan of dat er bijvoorbeeld andere partners voor de energietak gezocht moeten worden.

Voorstel

Voor de werkgroep is het belangrijk dat het risico omlaag gaat, het rendement omhoog en de werkgelegenheid in Zeeland gelijk blijft. Op 14 december wordt dit voorstel behandeld door Provinciale Staten.