Scriptieprijs voor Zeeuw over schorren Westerschelde

SAS VAN GENT -
De jaarlijkse prijs van de Open Universiteit heeft is voor het beste milieuwetenschappelijke masteronderzoek door studenten van de faculteit natuurwetenschappen.

Schorren

De jury roemde Van Belzens onderzoeksopzet waarbij gegevens van zes schorren in de Westerschelde, over een periode van 30 jaar, zijn vergeleken met een zelf ontworpen wiskundig model.

Schaken op de schorren

Het is volgens de jury de eerste studie waarbij de verstoring en het herstel van de schorren in kaart zijn gebracht. Van Belzen maakt dat aannemelijk door wiskundige modellen te combineren met gegevens uit het veld. De titel van zijn Engelstalige scriptie heet 'Chess at the Mud flat.'