IJzendijke legt zich neer bij besluit RvS

IJZENDIJKE -
De dorpsraad gaat wel in de gaten houden of de maatregelen die IJzendijke moeten compenseren voor de nieuwe weg, echt worden uitgevoerd.

Bezaren

De bezwaren van de dorpsraad waren onder meer dat de lokale middenstand klandizie zou mislopen omdat IJzendijke door de plannen iets minder toegankelijk zou worden voor bezoekers die op doorreis zijn. Ook komt er geen fietstunnel bij het kruispunt Tivoli, waar de inwoners die wel hadden gewild.
Plan
Het plan voor de N61 omvat onder meer de aanleg van gescheiden rijbanen voor snel en langzaam verkeer, vrijliggende fietspaden, vijf fietstunnels, zes rotondes en een middenbermbeveiliger op de hoofdrijbaan. De maximumsnelheid wordt verhoogd naar 100 km/uur.
Verbetering
Volgens Rijkswaterstaat is het de bedoeling dat door deze maatregelen de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid zullen verbeteren. De vernieuwde N61 moet in 2014 klaar zijn.

Fietsers

Naast de inwoners van IJzendijke heeft ook de Fietsersbond geprotesteerd tegen het tracébesluit. Ook die bezwaren zijn door de Raad van State verworpen.