Provincie: Invoeren leegstandtax is onmogelijk

MIDDELBURG -
Eind vorig jaar hebben Provinciale Staten gevraagd naar de mogelijkheden van de leegstandtax. Deze zou eigenaren aan moeten sporen hun leegstaande woning sneller te verkopen, te verhuren of zelfs te slopen.

Verpaupering

De leegstand van woningen neemt toe. Dit leidt tot verpaupering en waardedaling. Ook bedreigt leegstand de leefbaarheid in een plaats.

Woningen

Behalve dat de invoering van de leegstandtax niet kan, wil het provinciebestuur zo'n belasting ook niet. Want daardoor zouden woningeigenaren, die hun woning niet kunnen verkopen, gestraft worden voor het feit, dat er nog steeds nieuwe woningen gebouwd worden.

Leegstandtax

In België bestaat al wel een leegstandtax. Maar volgens het provinciebestuur is dit niet zonder meer een succes. De administratieve lasten zijn hoog en het is lastig om de regels uit te voeren en te handhaven. Bovendien is de fraudegevoeligheid hoog.