Ambtenaren willen niet naar Terneuzen verhuizen

MIDDELBURG / TERNEUZEN -
De ongeveer 100 werknemers van het RUD gaan onder meer taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening en de Wet Milieubeheer. Ze doen dat in opdracht van de Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.

Extra kilometers

In het bedrijfsplan staat dat de medewerkers gaan werken aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Ze vinden het dan ook vreemd dat ze zelf veel extra kilometers moeten gaan rijden. Volgens een berekening moeten er jaarlijks 800.000 extra kilometers worden afgelegd, wat overeenkomt met een uitstoot van 168 ton CO2. Volgens het personeel is de schone leefomgeving het kind van de rekening.
Bedroefd
In het bedrijfsplan staat dat de medewerkers straks trots kunnen zijn op hun eigen dienst, maar met de gedwongen verhuizing van 60 medewerkers van Middelburg naar Terneuzen ziet het personeel dat voorlopig anders. Termen als ongelukkig, bedroefd, teleurgesteld in het bestuur en ongeloof passen daar meer bij, schrijven ze in een brief aan het provinciebestuur.

Gesprek

Het provinciebestuur heeft inmiddels aangegeven dat ze nog een keer met het personeel in gesprek willen. Dat gesprek zou vrijdag moeten plaatsvinden.

Goedkoper

De provincie laat weten in antwoord op schriftelijke vragen van de PVV-statenfractie dat, ook door de reiskosten mee te rekenen, Terneuzen een goedkopere vestigingsplaats blijft. Dat komt omdat de huisvesting in Terneuzen 200.000 euro minder kost. Dat blijkt uit de aanbieding van de gemeente Terneuzen voor de huisvestiging van de ambtenaren.