Winter mild gebleken voor Zeeuws wegdek

OOST-SOUBURG -
Omdat er deze winter maar één strenge vorstperiode is geweest, hebben de wegen weinig schade opgelopen. Volgens Rijkswaterstaat is een winter met afwisselende vorst- en dooiperiodes veel slechter voor het wegdek. Ook is er dit jaar veel minder zout gestrooid dan andere jaren.

Waterschap

Waterschap Scheldestromen heeft de schade aan haar wegen nog niet opgemaakt. Pas eind maart verwacht zij meer duidelijkheid te kunnen geven.

Zwaar verkeer

Waterschap Scheldestromen heeft al haar wegen in Zeeland weer vrijgegeven voor zwaar verkeer. Vanwege opdooi sloot het Waterschap begin vorige week enkele wegen af voor auto's met een asdruk van 1200 kilo. Op die manier moest de schade aan wegen voorkomen worden.

Opdooi

Opdooi is het verschijnsel dat het wegdek kan gaan drijven op dooiwater. Het gesmolten water dat direct onder het wegdek zit, kan niet dieper in de grond zakken omdat de ondergrond nog bevroren is. Vooral de wegen op Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen hadden veel last van opdooi.