Nederlands kampioenschap driebanden 2012 in Kapelle

OOST-SOUBURG - Het NK wordt in samenwerking met Stichting Driebandenpromotie Zeeland georganiseerd. Beide partijen streven er naar de Masters driebanden tot en met 2015 in De Vroone in Kapelle te laten plaatsvinden.

In 2007 werd voor het laatst een individueel NK driebanden op Zeeuwse bodem georganiseerd. Destijds vond het plaats in Goes.