Leiding door dijk helpt vissen van zout naar zoet

'S GRAVENPOLDER -
Bij het gemaal naast de vispassage komt een viswering. Met licht en geluid worden de vissen afgeschrikt en richting de inlaat van de vispassage geleid. Hiermee wordt voorkomen dat uittrekkende vissen vermalen worden door het gemaal.

Kosten

Het hele project kost ongeveer 500.000 euro. Volgens planning kan de vispassage vanaf december 2011 gebruikt worden. Het waterschap Scheldestromen heeft een website over visspassages in de provincie. Kijk ook naar de dwarsdoorsnede van de dijk bij het gemaal.

Kaderrichtlijn Water

De aanleg van de vispassage is één van de maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijn moet oppervlaktewater in goede ecologische conditie zijn.

Vissoorten

De vispassage is passeerbaar voor de aal, de spiering, de brakwatergrondel, de driedoornige stekelbaars en bot. Al deze vissoorten zijn volgens de KRW in brakke binnenwateren gewenst.