Damherten mogen worden afgeschoten

DEN HAAG -
De Faunabescherming had een rechtszaak aangespannen om het afschieten in de twee natuurgebieden te voorkomen. Volgens de Raad van State mag de provincie de jacht op de herten toestaan, omdat de populaties te groot zijn en daardoor schade toebrengen aan de natuur. Bovendien leveren ze buiten de twee natuurgebieden gevaar op in het verkeer.

Stand

De gewenste damhertenstand in de Kop van Schouwen is 325 dieren, in de Manteling van Walcheren 80.

Tellingen

Over het aantal damherten in de natuurgebieden, met name de Kop van Schouwen, bestaat al langere tijd discussie tussen de Faunabeheereenheid Zeeland en de Partij voor de Dieren.