Meer bekeuringen op Stationsbrug Middelburg

MIDDELBURG -
Volgens de politie
sinds het verbod voor auto's van kracht is massaal de verkeerslichten. Zowel vanuit de Stationstraat als vanuit de Kanaalweg wordt regelmatig door rood licht gereden, wat volgens de politie tot zeer gevaarlijke situaties leidt. De bekeuring voor fietsers die door rood rijden is 85 euro, bromfietsers betalen 150 euro.