Uitslag gezondheidsonderzoek Thermphos uitgesteld

VLISSINGEN-OOST - Volgens Ineke Jansen van de provincie Zeeland komt dat doordat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meer tijd nodig heeft voor haar onderzoek.
Het onderzoek startte in juni en zou in september 2011 zijn afgerond. Omdat er nog te weinig resultaten behaald waren, besloot het RIVM de metingen te verlengen tot begin november. De resultaten worden nu in maart gepubliceerd.

Provincie

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Zeeland en brengt de gezondheid van mensen in kaart die in de buurt van fosforproducent Thermphos wonen en werken.

GGD

Naast het onderzoek door het RIVM doet de GGD ook onderzoek door het verspreiden van 6000 enquêteformulieren. Zo'n 3300 Zeeuwen hebben de enquête ingevuld. De resultaten van beide onderzoeken worden tegelijktijd gepubliceerd.