Weinig kinderen asbestscholen naar opvang

HULST -
Gisteren
van de Oostvogel in Lamswaarde, de Moerschansschool in Hulst en de Sint Jozefschool in Nieuw-Namen een brief mee naar huis, waarin stond dat de scholen preventief gesloten worden.

Asbestvezels

Onderzoek wees uit, dat er op deze drie locaties asbestvezels zitten in de convectorputten van de verwarmingsinstallatie. Vannacht zijn er metingen gedaan om te kijken in hoeverre de vezels zijn verspreid door de school. In afwachting van het vervolgonderzoek blijven de scholen tot en met maandag gesloten.

Uitslag

De metingen van vannacht zijn naar een laboratorium gestuurd. Naar verwachting is de uitslag van het onderzoek vrijdag bekend. Dan wordt beslist of de kinderen na maandag weer naar school kunnen, of niet.

Opvang

Ouders werd gevraagd hun kinderen thuis te houden of bij familie onder te brengen. Ging dat niet, dan konden leerlingen naar een omliggende school voor opvang. Van die laatste mogelijkheid hebben dus negen leerlingen gebruik gemaakt.