Zeeuwen hielpen bij dijkinspectie in het noorden

MIDDELBURG -
Vooral in het noordoosten van Friesland is er sprake van veel overlast door hoog water. Het overvloedige water kan niet worden geloosd op de Waddenzee. Het water staat erg hoog vanwege de harde wind.

Vannacht

De zes medewerkers van het waterschap Scheldestromen vertrokken vannacht om vier en zijn om acht uur zaterdagochtend in Friesland gearriveerd. Inmiddels zijn ze allen weer op de terugweg.

Boezemdijken

De Zeeuwen inspecteerden in Friesland boezemdijken. Dat zijn dijken die langs een water (een boezem) liggen en moeten voorkomen dat de boezem bij hoog water het achtergelegen land binnenstroomt. Door de hoge waterstand zijn de boezemdijken verzadigd met water en is inspectie nodig.

Hulp

Behalve vanuit Zeeland kreeg het waterschap Wetterskip Fryslân ook hulp uit andere delen van Nederland. In totaal werd 700 kilometer dijk geïnspecteerd door 8 waterschappen uit heel Nederland.