Inwoners Burgh-Haamstede boos over bomenkap

BURGH-HAAMSTEDE -
Donderdag begonnen de houthakkers met de kap. Toen namen enkele buurtbewoners een advocaat in de arm en spanden een kort geding aan. Vrijdagmorgen hebben de houthakkers toch het werk hervat, tot grote woede van de buurtbewoners.

Inspraak

Met name Herman en Sija Molenaar protesteren tegen de kap. "Wij hebben geen inspraak gehad. We hebben geen plannen mogen inzien. We weten van niets", zegt Sija Molenaar. Volgens Molenaar is er iets niet in de haak met met de kapwerkzaamheden. "Dit zijn boevestreken."

Vertraging

Heikel punt in deze kwestie is de eigendom van de grond. De grond had al eigendom moeten zijn van Zeeuwland, die Duinoord beheert, maar door administratieve problemen met de notariële akte liep de overdracht drie maanden vertraging op.

Toestemming

Gisteren zou hiertoe een volmacht zijn ondertekend, maar dat is nog niet bijgewerkt in het kadaster. Officieel is de grond dus nog van de gemeente. Daarom heeft Zeeuwland de gemeente toestemming gevraagd om alvast met de kap te beginnen. Die toestemming heeft Zeeuwland gekregen van Guido van Goethem, de projectleider bij de gemeente.

Haast

Zeeuwland had haast om met de kap te beginnen, zegt Van Goethem. "Op één van de bomen heeft in het verleden een uil gebroed. Als die nu weer terugkomt, zit die in maart en april op zijn nest in die boom en mag er niet gekapt worden. Waarschijnlijk wilden ze dat voorkomen door nu te beginnen met de kapwerkzaamheden."

Protest

Het lijkt erop dat Zeeuwland in de haast vergeten is om de buurtbewoners te informeren. Donderdag kregen de buurtbewoners een brief in de bus, maar toen waren de kapwerkzaamheden al begonnen, zegt Sija Molenaar. Ze had op dat moment al tegen de kap geprotesteerd. Ze denkt daarom dat haar protest de aanleiding is voor die brief.

Netjes

Van Goethem erkent dat het wel zo netjes zou zijn geweest om de buurtbewoners van tevoren in te lichten. Maar de kapwerkzaamheden zijn legitiem, zegt hij.

Renovatie

Plannen voor de renovatie en uitbreiding van het woonzorgcentrum Duinoord Allévo liggen er al langer, zegt Antoine de Ceuster van Zeeuwland. Het woonzorgcentrum is sterk verouderd, zegt hij. "De kamers zijn erg klein, het sanitair is achterhaald en moet vaak met anderen worden gedeeld."

Volmacht

Voorbereidingen voor uitbreiding en renovatie lopen al meer dan 10 jaar, zegt De Ceuster. "Het had veel voeten in de aarde met financiële randvoorwaarden. Dat is nu geregeld." Volgens De Ceuster is er inmiddels een volmacht getekend voor de grond, maar kan het zijn dat het nog niet is bijgewerkt in het kadaster.

Bestemmingsplan

Er ligt nu een zogeheten definitief ontwerp voor het vernieuwde woonzorgcentrum Duinoord , zegt De Ceuster. In de loop van 2013 moet daarvoor het bestemmingsplan worden aangepast. Maar dat heeft verder niets te maken met de vraag over of de kap wel of niet legitiem is, zegt hij.