Website met vraag en aanbod vrijwilligerswerk Sluis

SLUIS - Op de website www.vrijwilligaandeslag.nl kunnen mensen aangeven naar welk vrijwilligerswerk ze op zoek zijn en waar in Sluis ze inzetbaar zijn.

Sociaal makelaar

De website vloeit voor uit een eerder project van de gemeente om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk beter op elkaar af te stellen. Voor dat doel was al een zogenoemde 'sociaal makelaar' aangesteld.