Rammegors mag een getijdengebied worden

SINT PHILIPSLAND -
Door het terugbrengen van het getij in het Rammegors neemt het aantal schorren en slikken de Oosterschelde met ongeveer 120 hectare toe. Op die manier wordt het verdwijnen van slikken, zandplaten en schorren in de Oosterschelde gecompenseerd. Door de Deltawerken zijn door zogeheten zandhonger slikken en schorren in het water verloren gaan.

K

rekenstelsel
In het Rammegors wordt door het weghalen van planten en het afgraven van de bodem een landschap gemaakt van ondiep water en een krekenstelsel. De verwachting is dat met de komst van het water planten en dieren meekomen die in het gebied gaan leven.
Het werk aan de Rammegors begint dit najaar en moet in 2015 klaar zijn.