Brug bij bouwplaats Sluiskiltunnel voor veiligheid

SLUISKIL -
Aankomend weekend begint het boren van de tunnel. Daarbij komt 230.000 kuub blubberachtig zand vrij. De vrijgekomen grond wordt gezeefd en gescheiden in zand en klei. Het zand wordt gebruikt als materiaal om de nieuwe weg tussen de tunnel en de Tractaatweg op te hogen.

Veiligheid

In totaal zullen vrachtwagens 15.000 keer over de brug rijden. Als de brug niet gelegd zou worden, dan zou het auto- en fietsverkeer telkens moeten wachten. De brug wordt aangelegd om de verkeershinder te beperken en voor de veiligheid van de weggebruikers.

Boorkarwei

De brug blijft liggen tot het boorkarwei klaar is. Dat zal eind van dit jaar zijn. De brug was al dan waarschijnlijk opnieuw gebruikt worden bij een ander bouwproject.