'Belastingdienst gaat naar gebouw Rijkswaterstaat'

MIDDELBURG -
De bundeling in Middelburg zou efficiënter zijn en kosten besparen. Staatssecretaris Weekers verwacht halverwege dit jaar met een besluit te komen over de reorganisatie bij de Belastingdienst.

Lobby

In Zeeland bestond de vrees dat na het vertrek van enkele andere rijksdiensten ook de Belastingdienst zou volgen. Er was onder meer sprake van een eventuele verhuizing naar Breda. Daarom kwam er een Zeeuwse lobby op gang voor behoud van de Belastingdienst vanuit de provincie, de gemeenten Goes en Terneuzen en vanuit ondernemers en financiële dienstverleners.

Behouden

De Belastingdienst is met 380 voltijdsbanen een grote werkgever voor Zeeland. In het jaarverslag 2012 van commisaris van de Koningin Karla Peijs staat dat door de bundeling in Middelburg die werkgelegenheid grotendeels voor Zeeland behouden blijft. Peijs heeft in augustus al gezegd dat ze ervoor wil zorgen dat de Belastingdienst in Zeeland zou blijven, maar op welke manier dat dan vormgegeven zou worden, dat was nog niet eerder bekend.

Voorstel

Een woordvoerder van de Belastingdienst benadrukt dat het nog verre van zeker is dat dit plan wordt uitgevoerd. De plannen voor de bundeling in Middelburg staan in een voorstel aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie beslist waarschijnlijk in mei of juni over het voorstel.