Twitter-spreekuur bij CDA Borsele

Het spreekuur is bedoeld als aanvulling op de bestaande mogelijkheden om vragen te stellen of problemen aan te kaarten. Voor het twitterspreekuur kunnen vragen gesteld worden aan de twitternaam @cdaborsele.

Vervolg

Iedere laatste donderdag van de maand kan men tussen 19.00 en 20.00 uur voorafgaande aan de fractievergadering een vraag stellen via twitter. Aangedragen vragen kunnen dan aansluitend door de CDA-fractie worden besproken.