Stekker uit Internationale School Terneuzen

PHILIPPINE -
De school is gehuisvest in Philippine bij basisschool De Stelle. Er zijn drie leerlingen, terwijl dat er op 1 februari elf moesten zijn. Drie leerlingen is volgens directeur Gerard Langeraert
om het hoofd boven water te houden. "Kennelijk heb je meer tijd nodig om een dergelijke school op te zetten. En daarnaast hebben we te maken met de crisis waardoor de internationale bedrijven minder buitenlandse werknemers een betrekking aanbieden.''

Samenwerking

Scholengroep Leertij wil nu onderzoeken of er op basisschool De Stelle tweetalig onderwijs kan worden aangeboden.