CDA: Provincie moet ADRZ steunen

OOST-SOUBURG - In de motie wordt het provinciebestuur opgeroepen om samen met de gemeente Middelburg stappen te ondernemen waardoor het eigen vermogen van het ADRZ voldoende wordt. Als het ziekenhuis over voldoende eigen geld beschikt kunnen de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in de Mortiere bij Middelburg te beginnen. Eerder nam de gemeenteraad van Middelburg al een soortgelijke motie aan.