Toestemming voor vervoer mosselzaad

OOST-SOUBURG - In totaal is twee jaar gewerkt aan het minimaliseren van de risico's van het transport. Het overbrengen van verkeerde soorten kan blijvende gevolgen hebben voor de natuur in de Waddenzee.

Terugloop

In de Waddenzee zijn de kweekomstandigheden vanwege een groter voedselaanbod gunstiger dan in de Oosterschelde. De Zeeuwse mosselsector kampt al jaren met teruglopende aantallen mossels, die van mindere kwaliteit zijn.

Maatregelen

De transporten zijn tussen 2 en 19 april. Als extra voorzorgsmaatregel wordt het vervoer vroeg in het seizoen gedaan. De temperatuur van het water is dan laag, waardoor de kans kleiner is op het overbrengen van ongewenste organismen. Ook wordt er bij aankomst in de Waddenzee monsters genomen van het zaad, en wordt het mosselzaad onderweg gespoeld.