D66: Koppejan liegt over einde ontpoldering

DEN HAAG -
De Tweede Kamer debatteert over het plan van staatssecretaris Henk Bleker om de Hedwigepolder maar voor een gedeelte onder water te zetten.
Vorig jaar besloot het kabinet dat de Hedwigepolder in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet ontpolderd zou worden, maar daarmee ging de Europese Commissie niet akkoord . Bleker kwam daarna met een alternatief plan, waarbij de Hedwige voor eenderde ontpoldert wordt en ook de Appelzak bij Bath en de Schorer- en Welzingepolder bij Ritthem voor natuurherstel worden ingezet.

Extra kosten

Het alternatieve plan werd vorige week bekendgemaakt en kost 190 miljoen euro. Dat is fors meer dan de 114 miljoen die volledige onder water zetting van de Hedwige zou kosten.
Eerder al bleek in de Tweede kamer dat Bleker weinig steun heeft voor zijn alternatieve plan. De PvdA, GroenLinks en de SP zijn tegen en de andere partijen zijn zeer kritisch. Vooral de hogere kosten zijn een doorn in het oog. Ook gedoogpartner PVV is tegen ontpoldering en wil een referendum over het plan. Alleen regeringspartijen CDA en VVD lijken het voorstel te steunen.