Advies: stem aanbod ziekenhuis beter af op patiënt

NIEUWDORP - De aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van de Stichting Behoud Volwaardig Ziekenhuis Walcheren, cliëntenraden en oud-politici, vinden dat nu dokters te vaak een beslissende stem hebben in welke zorg de ziekenhuizen op welke plek aanbieden.

Zij stelden dat patiënten een aantal vormen van ziekenhuiszorg, zoals spoedeisende hulp, graag dichtbij huis hebben. Voor ingewikkelde operaties zouden de meeste mensen bereid zijn om verder te reizen.

Fases

Tijdens de conferentie werd onder meer voorgesteld om het nieuwe ziekenhuis in Middelburg in fases op te bouwen. Op die manier zouden na verloop van tijd steeds meer vormen van zorg niet alleen in Goes maar ook op Walcheren aangeboden kunnen worden.

Minister

Aanleiding voor de conferentie is een oproep van minister Schippers van Volksgezondheid aan Zeeland om met een eigen plan voor de toekomst van de zorg te komen. Met de bijeenkomst wil Klaverblad ook gehoor geven aan de 15000 handtekeningen die zijn opgehaald op Walcheren om daar een volwaardig ziekenhuis te houden.

Uitkomsten

Patiëntenvereniging Klaverblad gaat de uitkomsten van de conferentie gebruiken om een nieuw standpunt over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zeeland te maken. Ook wil Klaverblad de uitkomsten gebruiken om druk te zetten op de zorgaanbieders en zorgverzekeraars om in actie te komen.