Or EPZ ongelukkig met dubbelrol directeur

OOST-SOUBURG -
De ondernemingsraad heeft moeite met de dubbelrol van Louter. De OR is bang dat de onafhankelijkheid van EPZ in het gedrang komt en het bedrijf de oren laat hangen naar Delta. Vorig jaar is een convenant gesloten waarin de autonomie van EPZ is geregeld. De dubbele functie van Louter past daar niet in, aldus de or. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de Bedrijfscommissie Markt, om tot een oplossing te komen.

Delta

Grootaandeelhouder Delta begrijpt niets van de kritiek van de OR. Volgens de Zeeuwse energiemaatschappij, voor 70 procent eigenaar van EPZ, is Louter als statutair directeur juist verantwoordelijk voor de belangen van EPZ. Daarnaast is het convenant, waar de OR naar verwijst, bedoeld om te voorkomen dat er allerlei kosten van Delta op EPZ worden afgewenteld.

Afscheid

Ad Louter volgt Jos Bongers op als directeur van EPZ. Bongers neemt na 14 jaar afscheid als directeur.