De Cloedt: bij ontpoldering naar de rechter

EMMADORP -
De Belgische industrieel De Cloedt is eigenaar van de Hedwigepolder. Hij wil het gebied van 300 hectare dat al generaties in zijn familie is niet verkopen. Volgens de jurist van De Cloedt kan de hele polder zelfs nog gespaard worden als Nederland kan aantonen dat het eerste plan van staatssecretaris Bleker ecologisch verantwoord genoeg is om als compensatie voor het verdiepen van de Westerschelde te dienen.

Geschillenprocedure

Voor de aangekondigde geschillenprocedure door de Vlaamse minister-president Kris Peeters hoeft Nederland niet bang te zijn, zei hij verder. Internationaal verdragenrecht stelt dat een deel van een verdrag kan worden opgeschort of beëindigd als de omstandigheden zijn gewijzigd. ,,Dat er nu geen draagvlak meer is voor ontpolderen van de Hedwigepolder is
voldoende. Bovendien heeft Vlaanderen geen belang bij die polder.''