Zeeland raakt dertig raadsleden kwijt

DEN HAAG -
Het aantal raadsleden moet weer teruggebracht worden tot het aantal dat er was voor de invoering van het dualisme in 2002. De VZG, vereniging van Zeeuwse gemeenten is, net als de landelijke VNG, voorstander van het wetsvoorstel. Maar de gemeenten willen wel dezelfde pot geld van het rijk, om daarmee de raadsleden beter op te leiden en te ondersteunen.

Geld

Rob van der Zwaag, voorzitter van de VZG, acht de kans klein, dat de wens om geld voor professionalisering wordt gehonoreerd. Want als de minister wil bezuinigen wordt er volgens hem veel te veel gekeken naar de financiële kant van een zaak. ,,De inhoud is dan minder belangrijk'', aldus Van der Zwaag

Veel werk

Hij wijst erop, dat de vraag om in ieder geval hetzelfde budget voor de raadsleden niet meer dan terecht is. Er moet immers net zo veel werk gedaan worden door minder mensen. De raadsleden moeten daarvoor over meer kennis en kunde beschikken, is de redenering van Van der Zwaag.