Naast voedselbank ook kledingbank in Zeeland

MIDDELBURG -
De Zeeuwse kledingbank krijgt overtollige partijen nieuwe kleding van grote landelijke en internationale concerns. Ook wordt kwalitatief goede gebruikte kleding ingezameld.
De klanten kunnen er terecht via het maatschappelijk werk of de kerken. Het initiatief komt van de Nieuw Leven Gemeente van de Volle Evangelie Gemeente in Middelburg, maar ook klanten zonder kerkelijke achtergrond kunnen bij de kledingbank terecht.