Zeeland lag op vliegroute zeppelin Hindenburg

VLISSINGEN -
De Hindenburg was in die jaren ook in Zeeland regelmatig te zien. Het luchtschip passeerde Zeeland, volgens dienstregeling, op zijn tocht van Duitsland naar Noord-Amerika.

Vlissingse Courant

De Vlissingse Courant van 18 mei 1936 beschrijft de passage van de Hindenburg boven Vlissingen:
,,Zondagmorgen op den Noordzeeboulevard. Heerlijk plekje door zonnelicht overgoten. Weinig wandelaars, want het is nog vroeg, kwart voor negen.’’

Kustlijn

‘’Bij het kustlicht genieten we van het spel van lucht en water en wordt ons oog geboeid door enkele op- en afgaande koopvaardijschepen. Helder is het uitzicht niet, maar toch is de kustlijn aan den overkant goed te onderscheiden, zelfs teekenen nu en dan de lichte gevels van groote gebouwen op den dijk van Knocke zich af tegen den donkeren achtergrond. Er staat een oostelijk briesje, heerlijk koel, dat de geluiden aanbrengt van een komenden of vertrekkenden trein’’.

Zeppelin

,,Plotseling klinkt daar boven uit het zware gerond als van een Diesel-motor. Dat moet een Zeppelin zijn! En op hetzelfde oogenblik is hij reeds zichtbaar boven de Vlissingsche buitenhaven.’’

Hakenkruizen

,,Statig komt het reuzengevaarte naderbij. Zijn romp glinstert als zilver. Duidelijk lezen wij op zijn neus het woord ‘’Hindenburg’’, dan volgen de vijf ineengestregelde gekleurde Olympische ringen, het onderscheidingsteeken D-LZ 129 en op de roeren twee rood-zwart geschilderde Hakenkruizen.’’

Zilveren vogel

,,Langzaam – althans zo meenen wij – koerst de zilveren vogel, midden boven den Scheldestroom in Zuid-Westelijke richting.’’
,,Het imposante schouwspel heeft zojuist tien minuten geduurd. Als de ,,St. Jacob’’ negen uur aanwijst, is het luchtschip reeds weer uit het gezicht verdwenen.’’
Aldus de Vlissingse Courant op 18 mei 1936. De ramp, een jaar later, op 6 mei 1937, betekende het einde van de zeppelinperiode, omdat veel reizigers niet meer met de zwevende luchtschepen durfden te vliegen.

Gigantische balonnen

Zeppelins waren gigantische ballonnen gevuld met het zeer licht ontvlambare
waterstof, met daaronder een cabine.
Foto: Gemeentearchief Vlissingen.