Sloop Zalco kost ongeveer drie miljoen euro

VLISSINGEN-OOST -
De kosten van de sloop van de gebouwen komen op 2 miljoen euro. Om de vervuiling van de grond rondom de gebouwen op te ruimen moet 1 miljoen euro worden geraamd. De sanering van de grond en het grondwater kost naar schatting ieder 750.000 euro. In totaal gaat het dus om 4,5 miljoen euro. Wel is de verwachting dat de opbrengst van de materialen, waaronder veel staal, zo'n 1,5 miljoen euro is. Het is onduidelijk wie precies opdraait voor de sloopkosten. Zeeland Seaports is eigenaar van de grond en is vandaag niet voor een reactie beschikbaar.

Overnamekandidaat

Curator Benne van Leeuwen bevestigde maandag dat er nog steeds wordt gepraat met een overnamekandidaat. Om een eventuele doorstart mogelijk te maken hebben 24 mensen sinds vrijdag een contract voor een maand gekregen. Het gaat dan om functies in de beveiliging en bij de technische dienst. Golfplaten die lek zijn op daken van de gieterij en de anodefabriek worden momenteel vervangen.

Uitkering

Een werknemer heeft aan Omroep Zeeland gemeld dat een deel van het personeel van Zalco in januari nog geen faillissementsuitkering heeft gekregen van het UWV. Volgens het UWV is er geen sprake van achterstand bij de uitbetalingen. Een mogelijke verklaring is volgens het UWV dat de werkbriefjes over de laatste periode nog niet zijn ontvangen. En zonder deze briefjes betaalt het UWV niet uit.