Koppejan blij met deels behoud Hedwige

DEN HAAG -
"De inzet was behoud, maar je moet ook je zegeningen tellen. We hebben nog een aantal vragen. "Het CDA wil dat de zeedijk in goed overleg met de regio wordt verplaatst, zodat het unieke karakter behouden blijft. "We willen zeker zijn dat Vlaanderen het plan steunt. En we willen dat met dit plan een definitief einde komt aan de ontpolderingsdiscussie in Zeeland.''

'Moeite'

PvdA, VVD en D66 hebben vooral moeite met de kosten van het plan van Bleker. Zij vinden dat het natuurherstel, door het te versnipperen over vier gebieden, te veel gaat kosten in tijden van crisis. D66 verwacht een moeilijk debat voor Bleker in de Tweede Kamer "met een PVV die zegt geen millimeter Hedwige te willen ontpolderen.''
Een volledig overzicht van alle berichten over de ontpoldering van de Hedwigepolder in het dossier ontpoldering.