Middelburg nog geen échte studentenstad

MIDDELBURG -
De enige universitaire opleiding in onze provincie telt in vergelijking tot de grote studentensteden slechts 600 studenten. In steden als Groningen, Rotterdam en Groningen studeren meer jongeren dan het totale inwoneraantal van de stad Middelburg.

Criteria

Naast winkels en kroegen zijn ook het culturele aanbod, een bibliotheek en evenementen belangrijk voor een student. Tot slot zijn ook een goede studentenhuisvesting en de aanwezigheid van een studentenvereniging van belang bij de keuze van studenten voor een bepaalde stad.