Openbaar vervoer Zeeland opnieuw duurder

MIDDELBURG -
De prijsstijgingen in Zeeland vallen in vergelijking met andere regio's nog mee. Tot 2012 was er sprake van een systeem van nationale vervoersbewijzen, met onder meer de strippenkaart. Toen dit systeem eindigde stelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu een jaar 'tariefrust' in. Sinds dit jaar in er sprake van meer regionale differentiatie.

Prijsstijging

In sommige regio's heeft dit geleid tot een flinke prijsstijging voor bepaalde doelgroepen. Maar in Zeeland is hier volgens het provinciebestuur geen sprake. De PvdA Zeeland had vragen over het OV gesteld aan het bestuur.

Vervoerder

In de bestaande OV-concessies, die lopen tot en met 2014, is vastgelegd dat de jaarlijkse tariefstijging niet hoger mag zijn dan de consumentenprijsindex, plus twee procent. De provincie is bezig om het openbaar vervoerbeleid vanaf 2015 vorm te geven. Er wordt gedacht om de concessie te verlenen aan één vervoerder voor de hele provincie, in plaats van de huidige drie vervoerders.