Tien van de vijftig leerlingen Rillandse school weggepest

RILLAND -
In een brief naar alle ouders worden de omstandigheden van het vertrek van de leerlingen uitgelegd.

Directeur

De Reigersberg krijgt een nieuwe directeur die een einde moet maken aan het pestgedrag op en buiten de school. Dat gaat hij vooral doen door de ouders erbij te betrekken, zowel die van de pestende kinderen als die van de gepeste leerlingen. Ook worden de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin ingezet.

Informatie-avond

Maandagavond wordt een informatie-avond georganiseerd waar ouders vragen kunnen stellen. Daar wordt ook het aangescherpte pestprotocol toegelicht.