Meer zelfbediening in bibliotheek Goes

Mensen kunnen zelf lenen, printen en kopiëren. Als er een probleem is kunnen ze wel op een knop drukken en komt er hulp.
Het bezoekersaantal is stabiel en het publiek verjongt, volgens Broos. Digitalisering door onder meer de zelfbediening is een blijvende trend. Maar de dienst helemaal digitaliseren kan niet, er moet altijd personeel beschikbaar zijn.