Mogelijk nieuwe omroep voor Walcheren

OOST-SOUBURG - De gemeenten Middelburg en Veere beslissen later. Vlissingen gaat op korte termijn met Middelburg en Veere overleggen over een gezamenlijk beleid ten aanzien van de nieuwe omroep.

Kosten

Over de betaling van de nieuwe omroep hoeven de drie Walcherse gemeenten zich nog niet te buigen. Dat gebeurt pas als de nieuwe stichting een zendmachtiging heeft aangevraagd.