Thermphos overschrijdt lozingsnorm afvalwater

VLISSINGEN-OOST -
De geringe overschrijding kwam door verstoringen in de procesvoering door de vorst. Omdat het om maand gemiddelde concentraties gaat zijn de getallen pas sinds kort bekend.
Thermphos benadrukt dat er geen sprake is van milieuverontreiniging, omdat het geloosde water eerst nog in een waterzuiveringsinstallatie behandeld wordt.