Ad Koppejan steunt plan Bleker

DEN HAAG -
Tijdens het debat werd duidelijk dat een meerderheid van de partijen het alternatieve plan van Bleker naar de prullenbak verwijst. De PvdA en de SP zijn altijd al tegen geweest. De PVV wil dat de Zeeuwen zich in een referendum uitspreken over de kwestie. "Als de Zeeuwen voor zijn, dan leggen we ons daarbij neer", herhaalde De Mos het PVV-standpunt. De partij is tegen het onder water zetten van polders.

Gedeeltelijke ontpoldering

Bleker kwam met een gedeeltelijke ontpoldering van de Hedwige na onderhandelingem met Brussel. De Europese Commissie eist dat Nederland start met de natuurcompensatie vanwege de verdieping van de Westerschelde.
De meeste partijen maken zich grote zorgen over de hoge kosten. Het plan-Bleker kost 190 miljoen tegenover 114 miljoen die het oorspronkelijke plan (het compleet ontpolderen van de Hedwige) zou kosten.