LPV en PvZ: Vlissingen beste plek voor kazerne

VLISSINGEN - Zaterdag werd bekend dat Defensie er over denkt om een kazerne in Zeeland te openen, nadat tijdens de bezuinigingsronde dure complexen elders in het land worden verkocht.

Kazerne

De LPV en de Partij voor Zeeland vinden Vlissingen de beste locatie omdat er al een kazerne staat die nauwelijks nog wordt gebruikt. Bovendien zou de komst van militairen een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van het gebied rond de Vlissingse buitenhaven.