Een diner voor een stageplaats

Een diner voor een stageplaats
MIDDELBURG -
Veel leerlingen van de Klimopschool komen terecht in beschermde vormen van werk zoals bij Arduin of een sociale werkplaats. Het is echter de droom van de meeste leerlingen om in een 'gewoon' bedrijf te werken. Volgens de Klimopschool is dit ook goed mogelijk met de juiste begeleiding.

UWV

De eventuele toekomstige werkgevers kregen naast een driegangendiner ook informatie van het UWV over wetgeving rondom het aannemen van zogenaamde Wajongers. Daarnaast schept de school een beeld van hun leerlingen, die vaak veel meer kunnen dan toekomstige werkgevers denken. De Klimopschool had op zo'n vijftien aanmeldingen gerekend, maar is erg blij met het ruim drievoudige hiervan.
Stage
Het wordt steeds moeilijker om stageplaatsen voor de verstandelijk beperkte leerlingen te vinden vanwege bezuinigingen.