Akkoord VVD en PvdA over ontpoldering Hedwige

OOST-SOUBURG -
Heijning: "Leg me neer bij beslising"

Provinciebestuurder Sjoerd Heijning (VVD) zegt in Standpunt NL op Radio 1 dat hij tegen ontpolderen blijft. "Het is echter goed om er na jaren een punt achter te zetten." Heijning legt zich neer bij de beslissing om de Hedwigepolder onder water te zetten.

Peijs: "Viel te verwachten"

Dat de Hedwige-polder onder water zou komen te staan viel te verwachten. Dat zegt de commissaris van de Koningin van Zeeland Karla Peijs. Volgens Peijs begrijpt ze de beslissing omdat het vorige kabinet dusdanig in de problemen was gekomen na het mislukken van het tweede alternatief van staatssecretaris Henk Bleker. Peijs wil nog wel weten hoe de plannen worden uitgevoerd, al gelooft ze nu al dat deze doorgaan.

Actiecomité overweegt stappen

Het actiecomité "Red onze polders" is teleurgesteld in de VVD en overweegt stappen te zetten om het onder water zetten van de Hedwigepolder tegen te houden. Dat zei Magda de Feijter van de actiegroep tegen de ontpoldering vanmorgen in onze radiouitzending.
De Feijter is vooral erg teleurgesteld in de VVD. "Die partij heeft altijd gezegd tegen de ontpoldering te zijn. En nu spreken ze af met de PvdA om de dijken door te steken. Dat is je reinste kiezersbedrog."

GroenLinks blij

De statenfractie van GroenLinks vindt het onder water zetten van de Hedwigepolder de enige reële mogelijkheid voor uitvoering van het Scheldeverdrag uit 2005. Vooral omdat hiermee volgens fractievoorzitter Leen Harpe een einde komt aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van deze polder. Harpe vindt het belangrijk, dat op deze manier een procedure van het Europese Hof wordt voorkomen. GroenLinks vindt wel dat nu tegen Vlaanderen moet worden gezegd dat verder verdiepen van de Westerschelde onbespreekbaar is. Alles moet worden gericht op het natuurherstel van de Westerschelde.

Havenwethouder Antwerpen

De Antwerpse havenwethouder Marc van Peel is verheugd dat de nieuwe Nederlandse regering zich aan de Scheldeverdragen gaat houden. "Al had dat vijf jaar geleden al moeten gebeuren", aldus Van Peel.

Heet hangijzer

De ontpoldering van de Hedwigepolder is al jaren een heet hangijzer. Nederland heeft in 2005 in een verdrag met België afgesproken dat de Hedwigepolder onder water wordt gezet om te compenseren voor het verlies van natuur bij het uitdiepen van de rivier de Schelde.
Natuur
Die uitdieping van de Schelde is nodig om de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen voor grote schepen voor de nabije toekomst veilig te stellen. Bij het uitdiepen gaat er natuur verloren en in Europese regelgeving is vastgelegd dat die natuur ergens anders gecompenseerd moet worden.

Verzet

Destijds werd besloten om dat te doen middels het ontpolderen van de Hedwigepolder. Maar tegen dat besluit is er veel verzet. Daarom werd door het kabinet Rutte 1 ervan afgezien. Dit besluit viel niet in goede aarde bij Vlaanderen en de Europese Unie.

Reportageserie

Al jaren duurt de discussie over de kwestie wel of niet ontpolderen voort. Onlangs heeft Omroep Zeeland in de reportageserie 'Hedwigepolder: tussen feit en emotie' de kwestie rond het onder water zetten van de Hedwigepolder in beeld gebracht.