Verhuizing ISK naar ABS voorlopig van de baan

MIDDELBURG -
De gemeente wilde de buitenlandse jongeren voor hun lessen komend schooljaar huisvesten in hetzelfde gebouw als de basisschool en de kinderopvang aan het Molenwater. Maar nu wil het gemeentebestuur eerst laten onderzoeken of er goede reden is voor de gevoelens van onveiligheid die leven bij onder meer de ouders van de basisscholieren.

Bezwaarschriften

De ouders, medezeggenschapsraad, de schoolleiding en kinderopvang hadden die angst over de komst van de pubers van het zogeheten ISK-project geuit in een aantal bezwaarschriften. Externe deskundigen gaan nu de gemeente advies geven in de omstreden kwestie.
De huisvesting van het ISK-project wordt opgeschort tot uiterlijk 1 augustus 2013. De leerlingen van het ISK-project blijven zolang hun onderwijs volgen op het voormalige AZC-terrein in Middelburg.