Plan Peijs is 'onsmakelijke oplossing' volgens PvZ

OOST-SOUBURG - Dat zegt Johan Robesin in een brief aan Peijs. Hij vindt het onsmakelijk omdat Peijs zelf als minister tekende voor de ontpoldering. Peijs zei bij Omroep Zeeland: "Er is zo met de mensen daar gesold over het al dan niet ontpolderen van de Hedwigepolder, dat ze dat wel verdienen."
GroenLinks wil daarover vragen stellen in PS, onder meer of de uitspraak is gedaan namens de gedeputeerde c.q. het college is gezegd. Ook wil de partij weten of het niet chiquer geweest was enige terughoudendheid te betrachten in deze zaak.