'Op korte termijn geen ontpoldering'

DEN HAAG - De natuurorganisatie wilde de Nederlandse staat dwingen om afspraken met Vlaanderen na te komen. Nederland heeft in 2005 in een verdrag met de zuiderburen afgesproken de Hedwigepolder te ontpolderen voor natuurherstel. Die ingreep is nodig om ingrepen in de Westerschelde te compenseren.

Geen partij

Volgens de Haagse rechtbank kan de Vogelbescherming de ontpoldering van de Hedwigepolder niet eisen omdat het geen partij is die de hernieuwde Scheldeverdragen in 2005 heeft ondertekend. Het kabinet-Rutte heeft de kwestie doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Procedure

De Europese Commissie wil dat Nederland de gemaakte afspraken over natuurherstel nakomt en is inmiddels een officiële procedure begonnen. Ook de Vlamingen bereiden een zaak voor, omdat Nederland al zo lang treuzelt met het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Vlaamse president Kris Peeters liet weten dat deze procedure 22 november zal beginnen.