Pulsvissers op de Noordzee (foto: ANP)

Op dinsdag 16 april stemde een meerderheid van het Europees Parlement in met een totaalverbod op pulsvisserij. Dat betekende het einde voor achttien Zeeuwse kotters, voorman van de Zeeuwse vissers Cas Caljouw zei eerder dat het om driekwart van de Zeeuwse vissersvloot gaat. Door het besluit is pulsvissen met ingang van 1 juli 2021 definitief verboden. Bij pulsvisserij worden vissen als tong en schol met behulp van stroomstootjes van de zeebodem opgeschrikt, zodat ze het vissersnet inzwemmen. Bij de traditionele niet-elektrische boomkor worden kettingen gebruikt die over de zeebodem slepen.

Regels overtreden

Nederland zegt dat bij het invoeren van het verbod EU-regels zijn overtreden. Volgens het ministerie van Landbouw mag een verbod pas worden ingesteld nadat het best beschikbare wetenschappelijke advies is geraadpleegd. Vooral Franse vissers verzetten zich tegen elektrisch vissen. Ze zeiden dat alle leven uit zee verdween nadat een Nederlands pulsvis-schip was langs gevaren.

Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar het argument wist wel veel Europarlementariërs te overtuigen. Er loopt nog een onderzoek naar de voordelen van pulsvisserij, zoals het besparen van brandstof en bodembehoud. De minister vindt dat dit bij het verbod niet buiten beschouwing mocht blijven. Of pulsvissers profiteren van de rechtszaak is nog maar de vraag. Binnen een paar jaar moeten alle pulsvissers het pulstuig inleveren, dan is de procedure bij het hof waarschijnlijk nog niet afgerond.