Poppenhuizen voor Blijf van mijn Lijf

VLISSINGEN - Volgens Petra van het Vlissingse huis krijgen kinderen veel mee door ruzies tussen ouders. Door met de poppen te spelen worden de zinnen geprikkeld en kunnen ze alles wat ze meemaakten verwerken. De bedoeling is dat kinderen opnieuw leren spelen.
De poppenhuizen zijn bijna 1.5 meter hoog, zodat er met grote poppen gespeeld kan worden.