"Afspraken over verdieping nakomen"

BRUSSEL - Dat heeft Leterme na afloop van het onderhoud tegen Belgische media verteld, zo bevestigde zijn woordvoerder.
Nuance De woordvoerder van Rutte nuanceert de uitspraken. Volgens hem heeft Rutte aan Leterme weliswaar gezegd dat Nederland zijn internationale afspraken nakomt, maar ook dat er nu in het regeerakkoord over de Westerschelde iets anders staat dan eerst was overeengekomen. ,,Daar moet je het dan vervolgens samen over eens zien te worden.'' Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) gaat binnenkort met de Vlaamse regioregering praten over de kwestie.
Alternatief Nederland zegde België eerder de uitdieping van de Westerschelde toe. Die maatregel is van belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Als natuurcompenstatie zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten. Maar volgens het regeerakkoord wil het kabinet nu voor dat laatste een alternatief zoeken. Deze passage in het regerakkoord heeft in België tot onrust geleid.
Eerste bezoek Het bezoek aan Leterme was de eerste buitenlandse trip van Rutte in zijn nieuwe rol. Na het gesprek met zijn Belgische collega zette hij koers naar Luxemburg voor een onderhoud met premier Jean-Claude Juncker van dat land.