Dorpsraad Retranchement tegen uitbreiding Het Zwin

RETRANCHMENT - Als het plan doorgaat, verdwijnt Camping De Sant Plaet en de campinggasten zijn belangrijk voor de winkels in het dorp. De dorpsraad vraagt om nieuwbouw toe te staan. Nieuwe inwoners kunnen ervoor zorgen dat de winkels in het dorp blijven als de camping verdwijnt.
Brief De provincie stuurt een brief over de kwestie naar het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. In totaal trekt het Rijk nu tien miljoen uit voor de uitbreiding van Het Zwin.