Actie voor vriendelijk verkeer in Vlissingen

VLISSINGEN - Het verkeer kan hierdoor plezieriger en veiliger worden, zegt Jan Goedvolk van de Fietsersbond.
onbewust hinderlijk gedrag Uitgangspunt is dat alle verkeersdeelnemers wel eens – onbewust - hinderlijk gedrag vertonen ten opzichte van elkaar. Er wordt aandacht gevraagd voor het gedrag tussen fietsers en automobilisten, tussen fietsers onderling en tussen fietsers en voetgangers. Vooral kwetsbare groepen als ouderen en kinderen hebben last van asociaal gedrag.
actie De campagne gaat nadrukkelijk niet over verkeersregels, maar over het voorkomen van hinderlijk, onduidelijk en als bedreigend ervaren gedrag.