Zeeuwen kunnen oorlogsgraven adopteren

OOST-SOUBURG - Het doel is meer aandacht te vragen voor de omgekomen militairen en wat ze betekend hebben voor de vrijheid van de Zeeuwen.
Aandacht Wie een graf adopteert wordt gevraagd daar minimaal eens per jaar aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld tijdens de dodenherdenking op 4 mei.
Belangstelling Het initiatief liep al eens eerder in Zeeland, maar is in de jaren zeventig stopgezet vanwege afnemende belangstelling.